כל השיעורים

אמונה

מה זה אמונה? (2)

תשס"ו

מהי אמונה? אין נראה אדם מאמין?

מה זה אמונה? (1)

תשס"ו

מהי אמונה? איך נראה אדם מאמין?

היחס למושג האלוקי – שלב הלא

תשס"ז

כל שאלות האמונה תלויות ביחס נכון לה', ועל ידי יחס נכון נפתרות. מה לא נכון לחשוב על אלוהים?

שלב הכן בתפיסת האלוקות (1)

תשס"ז

כל שאלות האמונה תלויות ביחס נכון לה', ועל ידי יחס נכון נפתרות. איך אנחנו מתייחסים לא-לוהים?

שלב הכן בתפיסת האלוקות (2)

תשס"ז

כל שאלות האמונה תלויות ביחס נכון לה', ועל ידי יחס נכון נפתרות. איך אנחנו מתייחסים לא-לוהים?

מה זה אלוקים? (4)

תשס"ז

כל שאלות האמונה תלויות ביחס נכון לה', ועל ידי יחס נכון נפתרות. איך אנחנו מתייחסים לא-לוהים?

מה זה אלוקים? (תרגול)

תשס"ז

כל שאלות האמונה תלויות ביחס נכון לה', ועל ידי יחס נכון נפתרות. יישום מה שלמדנו.

ספקנות וודאות (4)

תשס"ז

פלורליזם? טעות. יש וודאות.

ספקנות וודאות (3)

תשס"ז

פלורליזם? טעות. יש וודאות.

ספקנות וודאות (2)

תשס"ז

פלורליזם? טעות. יש וודאות.

ספקנות וודאות (1)

תשס"ז

פלורליזם? טעות. יש וודאות.

תורה שבכתב מול תושב"ע (3)

תשס"ז

מה ניתן במעמד הר סיני, מהי תורה שבכתב ומהי תורה שבעל פה. מה היחס בניהם.

תורה שבכתב מול תושב"ע (2)

תשס"ז

מה ניתן במעמד הר סיני, מהי תורה שבכתב ומהי תורה שבעל פה. מה היחס בניהם.

תורה שבכתב מול תושב"ע (1)

תשס"ז

מדוע הכותים מדקדקים במצוות יותר מישראל?

הידיעה והבחירה (3)

יישוב הסתירה בין הידיעה לבחירה, אם ה' יודע מה אעשה- איך אני יכול לבחור?

הידיעה והבחירה (2)

יישוב הסתירה בין הידיעה לבחירה, אם ה' יודע מה אעשה- איך אני יכול לבחור?

הידיעה והבחירה (1)

תשס"ז

יישוב הסתירה בין הידיעה לבחירה, אם ה' יודע מה אעשה- איך אני יכול לבחור?

למה אתם כל כך פנאטים בנוגע לארץ ישראל?

תשס"ה

מעשה רבה בר חנה

ט'ז כסליו תשס"ז

מתי מדבר.

אגדות רבה בר בר חנה

י אייר תשס"ה

מחלוקת קורח.

למה חשוב ללמוד משניות

תשס"ז

תפילין

תשס"ג

ברכת כוהנים

טו אדר א תשס"ה

היחס למוות

יב אייר תשס"ה

מה היחס הנכון למוות ולרע.

סכלות מעט

תשס"ז

הסבר הפסוק "יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט", עקרון חשוב בעבודת ה'.

מצווה לשמה ותורה לשמה

תשס"ז

מה זה באמת תורה ומצוה לשמה?

מחילה, סליחה וכפרה

תשס"ז

הסברת סליחה מחילה וכפרה.

תשובה

תשס"ז

מהי תשובה? כיצד קדמה לעולם? הלא הזמן נוצר?

נידה וטהרה

תשס"ז

מה העקרון של טומאה וטהרה.

אבולוציה

תשס"ז

הבנה כיצד האבולוציה לא רק שלא סותרת אלא מחזקת את האמונה בה', וכן הבנה שהבריאה בבראשית אינה כפשוטה.

ביטחון ב-ד'

תשס"ז

השגחה כללית ופרטית (3)

תשס"ו

כיצד עובדת השגחת והנהגת ה' את האדם והעולם.

השגחה כללית ופרטית (2)

תשס"ו

כיצד עובדת השגחת והנהגת ה' את האדם והעולם.

יחזקאל. מלאכים ושדים – השגחה (1)

תשס"ו

שיעור על מראה יחזקאל, הבנת הנהגת ה'. הקדמה לשיעור השגחה.

חומרת הגשמה

תשס"ד

חומרת טעות ההגשמה ביחס לה' על פי הרמב"ם.

תפילה וחסידות

שיעור בתניא

תשס"ג

מה העקרון של ספר התניא.

שיעור בליקוטי מהר"ן המהלך יחידי בדרך

תשס"ד

לימוד והבנת הגישות בין ר' נחמן לבין המהר"ל.

התפעלות הלב

ה' תשרי תש"ע

מה זה בכלל להתכוון? מהי כוונה? איך מתרגשים בתפילה? חמשת מדרגות נפש הבהמית בתפילה והמצוות- ע"פ קונטרס ההתפעלות.

מבנה התפילה

תש"ע

מבנה התפילה על פי הרמח"ל, עליה וירידה ארבעת העולמות.

היסטוריה

תהליך הגאולה בימינו על פי נחמיה

השוואה והבנה כיצד תהליך הגאולה בימי תחילת בית שני חוזר על עצמו בזמננו.

השואה

תשס"ז

הסבר על דרך חז"ל לסיבות לשואה ולתפקידה. היחס לרע בכלל.

הטעות ההיסטורית של הנצרות

תשס"ה

הבנת הנצרות ומה שגרמה לאנושות.

מועדים

שבת – שיעור כללי

תשס"ד

הבנת עקרון השבת, הגדלתה והבנתה לעומק.

חד גדיא

כג אדר תשסו

פסח

יח אדר ב תשס"ה

הבנת העקרון בפסח.

הקב"ה שולח מנות

תשס"ה

לימוד לפורים מר צדוק הכהן.

סדר החגים

תשס"ג

מה העקרון של מהלך החגים, מה תפקיד כל חג בסדר החוזר על עצמו שנה שנה.

תשליך

תשס"ז

על מה באמת מכפר התשליך וכיצד.

רעיון התשובה דרך התקיעות

תש"ע

שיעור לפני ראש השנה- הבנת מהלך התקיעות, הנשמה והתשובה. עליה וירידה, הדק היטב היטב הדק.

לימוד לעשרה בטבת

תשס"ז

מה הנקודה הכי איומה בעשרה בטבת.

חטא מרדכי

תשס"ז

מה היה חטאו האמיתי של מרדכי על פי ר' צדוק הכהן מלובלין.

קבלה ואסטרולוגיה

אסטרולוגיה וכשפים (4)

אסטרולוגיה וכשפים (3)

אסטרולוגיה וכשפים (2)

אסטרולוגיה וכשפים (1)

קבלה (3)

תשס"ה

קבלה (2)

תשס"ה

קבלה (1)

תשס"ה

תנ"ך

הקדמה לספר איוב (5)

תשס"ז

לימוד בפירוש המלבי"ם לספר איוב. הפתרון לצדיק ורע לו.

הקדמה לספר איוב (4)

תשס"ז

לימוד בפירוש המלבי"ם לספר איוב. הפתרון לצדיק ורע לו.

הקדמה לספר איוב (3)

תשס"ז

לימוד בפירוש המלבי"ם לספר איוב. הפתרון לצדיק ורע לו.

הקדמה לספר איוב (2)

תשס"ז

לימוד בפירוש המלבי"ם לספר איוב. הפתרון לצדיק ורע לו.

הקדמה לספר איוב (1)

תשס"ז

לימוד בפירוש המלבי"ם לספר איוב. הפתרון לצדיק ורע לו.

שיחתם של עבדי אבות

תשס"ה

מה היחס הנכון בכלל לתורה, והיחס בין האבות אלינו.

כל האומר ראובן חטא, אינו אלא טועה

תשס"ז

מה באמת היה חטאו של ראובן ומה היחס הנכון בכלל לתורה.

מהר"ל

מהר"ל תפארת ישראל (7)

פרק א שיעור שלישי ואחרון.

מהר"ל תפארת ישראל (6)

פרק א שיעור שני.

מהר"ל תפארת ישראל (5)

פרק א שיעור ראשון.

מהר"ל תפארת ישראל (4)

שיעור אחרון על ההקדמה.

מהר"ל תפארת ישראל (3)

שיעור 3 שיעור שני על ההקדמה – ברכות התורה.

מהר"ל תפארת ישראל (2)

שיעור ראשון על ההקדמה.

מהר"ל תפארת ישראל (1)

הוראות לימוד להקדמה.

שו"ת

מי אומר שהתורה מהשמים? מעמד הר סיני?

שו"ת כללי

אלול תשע"א

מה זה יהדות בכלל?

אדר א תשע"א

כרטיס הביקור של היהדות – שיעור סיכום.

תפילה

אדר א תשס"ח

האם נקריב בעתיד קורבנות?

שבט תשס"ח

למה היהדות לא אסתטית?

שבט תשס"ה

מדוע יש המון זרמים ביהדות?

טבת תשס"ז

ארץ ישראל

אדר א תשע"א

למה לאכול כשר?

שבט תשע"א

השו"ת ההפוך- הרב גיורא מלמד את התלמידים להכין תשובות לשאלות בעצמם.

למה תורה מן השמים? (ב)

שבט תשע"א

השו"ת ההפוך- הרב גיורא מלמד את התלמידים להכין תשובות לשאלות בעצמם.

למה תורה מן השמים? (א)

טבת תשע"א

השו"ת ההפוך- הרב גיורא מלמד את התלמידים להכין תשובות לשאלות בעצמם.

למה לקיים מצוות?

טבת תשע"א

השו"ת ההפוך- הרב גיורא מלמד את התלמידים להכין תשובות לשאלות בעצמם.

איך עונים על שאלה?

טבת תשע"א

השו"ת ההפוך- הרב גיורא מלמד את התלמידים להכין בעצמם תשובות לשאלות.