היסטוריה

תהליך הגאולה בימינו על פי נחמיה

השוואה והבנה כיצד תהליך הגאולה בימי תחילת בית שני חוזר על עצמו בזמננו.

השואה

תשס"ז

הסבר על דרך חז"ל לסיבות לשואה ולתפקידה. היחס לרע בכלל.

הטעות ההיסטורית של הנצרות

תשס"ה

הבנת הנצרות ומה שגרמה לאנושות.