מועדים

שבת – שיעור כללי

תשס"ד

הבנת עקרון השבת, הגדלתה והבנתה לעומק.

חד גדיא

כג אדר תשסו

פסח

יח אדר ב תשס"ה

הבנת העקרון בפסח.

הקב"ה שולח מנות

תשס"ה

לימוד לפורים מר צדוק הכהן.

סדר החגים

תשס"ג

מה העקרון של מהלך החגים, מה תפקיד כל חג בסדר החוזר על עצמו שנה שנה.

תשליך

תשס"ז

על מה באמת מכפר התשליך וכיצד.

רעיון התשובה דרך התקיעות

תש"ע

שיעור לפני ראש השנה- הבנת מהלך התקיעות, הנשמה והתשובה. עליה וירידה, הדק היטב היטב הדק.

לימוד לעשרה בטבת

תשס"ז

מה הנקודה הכי איומה בעשרה בטבת.

חטא מרדכי

תשס"ז

מה היה חטאו האמיתי של מרדכי על פי ר' צדוק הכהן מלובלין.