תנ"ך

הקדמה לספר איוב (5)

תשס"ז

לימוד בפירוש המלבי"ם לספר איוב. הפתרון לצדיק ורע לו.

הקדמה לספר איוב (4)

תשס"ז

לימוד בפירוש המלבי"ם לספר איוב. הפתרון לצדיק ורע לו.

הקדמה לספר איוב (3)

תשס"ז

לימוד בפירוש המלבי"ם לספר איוב. הפתרון לצדיק ורע לו.

הקדמה לספר איוב (2)

תשס"ז

לימוד בפירוש המלבי"ם לספר איוב. הפתרון לצדיק ורע לו.

הקדמה לספר איוב (1)

תשס"ז

לימוד בפירוש המלבי"ם לספר איוב. הפתרון לצדיק ורע לו.

שיחתם של עבדי אבות

תשס"ה

מה היחס הנכון בכלל לתורה, והיחס בין האבות אלינו.

כל האומר ראובן חטא, אינו אלא טועה

תשס"ז

מה באמת היה חטאו של ראובן ומה היחס הנכון בכלל לתורה.