תפילה וחסידות

שיעור בתניא

תשס"ג

מה העקרון של ספר התניא.

שיעור בליקוטי מהר"ן המהלך יחידי בדרך

תשס"ד

לימוד והבנת הגישות בין ר' נחמן לבין המהר"ל.

התפעלות הלב

ה' תשרי תש"ע

מה זה בכלל להתכוון? מהי כוונה? איך מתרגשים בתפילה? חמשת מדרגות נפש הבהמית בתפילה והמצוות- ע"פ קונטרס ההתפעלות.

מבנה התפילה

תש"ע

מבנה התפילה על פי הרמח"ל, עליה וירידה ארבעת העולמות.